Jeżeli korzystasz z naszych usług i zmieniasz przebieg w swoim pojeździe - 
PAMIĘTAJ !!!

Prawnym obowiązkiem Klienta jest poinformowanie potencjalego kupca pojazdu o zmienionym przebiegu widniejącym na liczniku i ewentualnie innych modułach pojazdu.

Zmiana przebiegu pojazdu mająca na celu osiągnięcie korzyści materialnych jest przestępstwem i może byś ścigana.

UWAGA
Wszystkie zmiany wskazań liczników elektronicznych wykonujemy tylko i wyłacznie na zlecenie i odpowiedzialność właściciela pojazdu.